Przedszkole przy szkole - projekt systemowy 9.1.1.

Przedszkole przy szkole

Projekt systemowy 9.1.1

Edukacja najmłodszych dzieci to jeden z priorytetów polskiego rządu. Powinna dawać im szansę na dobry rozwój, umożliwiać dobre przygotowanie do dalszej nauki, do dorosłego życia i konkurowania na nowoczesnym rynku, a także być na miarę XXI wieku. Temu podporządkowane są działania ministra edukacji narodowej, który dba o to, żeby do gmin trafiło jak najwięcej środków na rozwój edukacji przedszkolnej i na przygotowanie szkół do obniżenia wieku szkolnego.

Projekty systemowe w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL, w zakresie przygotowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym, to niebywała szansa na uzyskanie dofinansowania przeznaczonego na wsparcie istniejących form wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych oraz zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Mimo znacznego już upowszechnienia wymaga szczególnego wsparcia w tych gminach, gdzie opieka przedszkolna jest realizowana tylko w oddziałach przedszkolnych w szkołach. Dlatego też Ministerstwa: Rozwoju Regionalnego i Edukacji Narodowej zdecydowały o skierowaniu dodatkowych funduszy na rozwój edukacji przedszkolnej. Projekt ten nosi nazwę „Przedszkole przy szkole”.

Nowa Szkoła dostrzegając olbrzymie znaczenie w modernizacji istniejących oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych pragnie przedstawić szeroką ofertę mebli przedszkolnych, pomocy dydaktycznych i zabawek edukacyjnych, które idealnie wpisują się w ramy projektu i stanowią świetną ofertę dla wszystkich oddziałów przedszkolnych kwalifikujących się do objęcia wsparciem systemowym w ramach Podziałania 9.1.1.

Obecnie nasz asortyment harmonijnie łączy naukę z zabawą wspierając prawidłowy rozwój dzieci, a jego wysokie standardy jakościowe i estetyczne oraz przyjazna kolorystyka, sprawiają, że przedszkola i strefy zabaw stają się w pełni bezpiecznymi miejscami dziecięcej aktywności. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą naszej firmy.