Przedszkole przy szkole - projekt systemowy 9.1.1.

*Z dokumentu „Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.1. PO KL w zakresie przygotowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci wieku przedszkolnym”.

Źródło: Strona internetowa EFS z 1 stycznia 2014 r.