Przedszkole przy szkole - projekt systemowy 9.1.1.