Przedszkole przy szkole - projekt systemowy 9.1.1.
Nowa Szkoła - materiały edukacyjne

Bezpłatne warsztaty

Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami, którzy odpowiedzą na Państwa pytania, udzielą wskazówek i zapewnią kompleksową realizację projektów.

Na Państwa życzenie zorganizujemy bezpłatny warsztat w zakresie przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w zakresie modernizacji oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL.
W celu dokonania rezerwacji terminu prosimy o kontakt z
Bogusławą Bagłaj: tel. +48 605 101 940 email: boguslawa.baglaj@nowaszkola.com lub z
Jarosławem Stelmasiakiem: tel. +48 697 290 079 email: jaroslaw.stelmasiak@nowaszkola.com